Blockchain & Cryptocurrency

Bitcoin là gì – Dưới góc nhìn kỹ thuật

January 10, 2017 GaryQ 0

Bitcoin – Dưới Góc Nhìn Kỹ Thuật Bitcoin (ký hiệu: BTC) là một loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp, được phát hành bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ […]