Danh sách các dự án Scam được cập nhật liên tục.

 • 31/03/2017      NordeBank     36 ngày.
 • 24/03/2017     HashFlash.biz     11 ngày.
 • 23/03/2017     Mavis.SRL     50
 • 21/03/2017      PassiveLoan      56 ngày.
 • 20/03/2017     HashPower.io     34 ngày.
 • 16/03/2017      Light Energy      10 ngày.
 • 13/03/2017      BitRar.io     4 ngày.
 • 13/03/2017      Harmax      21 ngày.
 • 10/03/2017      Bitmagnet.biz    54 ngày.
 • 09/03/2017     Palmills.com     119 ngày.
 • 07/03/2017     OilCo      18 ngày.
 • 04/03/2017     Optimabit.net     30 ngày.
 • 04/03/2017     ForexStyle.net     16 ngày.
 • 02/03/2017     Mirantrade.biz     30 ngày.
 • 02/03/2017     Bitzilla.io     22 ngày.
 • 01/03/2017     ChattiePro     88 ngày.
 • 27/02/2017     Tree7.cc     11 ngày.
 • 27/02/2017     Zinc7.cc      174 ngày.
 • 27/02/2017     Rapidhash.io    8 ngày.
 • 23/02/2017     Tophash      111 ngày.
 • 23/02/2017    Forex Union    8 ngày.
 • 23/02/2017    BitMagnet     39 ngày.
 • 22/02/2017     Handmining    17 ngày.
 • 19/02/2017     Bith.io      11 ngày.
 • 09/02/2017     Hash-Track.io     21 ngày.
 • 08/02/2017    Bitstability.net     6 ngày.
 • 05/02/2017     Hourbitclub      22 ngày.
 • 27/01/2017     Skyminer.biz     6 ngày.
 • 23/01/2017     Electbtc.com      18 ngày
 • 21/01/2017     Bitfinancial.io     16 ngày
 • 18/01/2017     visionbtc.com     37 ngày
 • 17/01/2017     ardexfunds.com    547 ngày
 • 14/01/2017     allinvestors.biz     17 ngày
 • 14/01/2017     razzleton.com     392 ngày
 • 14/01/2017     bitcoin-broker.biz    31 ngày
 • 13/01/2017     shareholder.online      27 ngày
 • 12/01/2017     Coinpeak.biz    2 ngày
 • 12/01/2017     Bitsea.biz     48 ngày
 • 12/01/2017     Bitleague.net     29 ngày
 • 12/01/2017.    LightBitcoin.com     20 ngày
 • 11/01/2017.    BtcLab.io     29 ngày