Định nghĩa RCB:

Là số tiền hoa hồng tính trên phần trăm của tổng tiền đầu tư vào một dự án. RCB của mỗi dự án được qui định và thông báo cụ thể trên từng topic dự án trong blog hyipvn.me. Số tiền này được hyipvn trả lại cho nhà đầu tư dựa trên sự tự nguyện chứ không phải là một cam kết của hyipvn hoặc qui định cụ thể mà hyipvn phải tuân thủ.

Chú ý: thông tin về RCB luôn có đầy đủ trong và từng topic dự án. Nhà đầu tư nhớ đọc kỹ.

Điều kiện để được nhận RCB:

Nhà đầu tư phải là downline của hyipvn. Để trở thành downline của hyipvn, bạn chỉ cần click vào banner hoặc “Đăng ký đầu tư” để mở tài khoản dự án.  Các thông tin này có đầy đủ trong các topic đánh giá của GaryQ trên blog hyipvn.me.

Thủ tục nhận RCB:

Sau khi đầu tư thành công một số tiền X cho dự án, Bạn cần vào topic của dự án trên blog hyipvn.me và comment bên dưới nội dung topic, thông tin cần comment gồm:

  • ID đã đăng ký trong dự án;
  • Số tiền X đã đầu tư (nếu bạn khai báo số tiền X khác với số tiền đầu tư thực tế thì hyipvn có quyền từ chối thanh toán RCB vĩnh viễn cho bạn trên mọi dự án );
  • Tài khoản Vietcombank để nhận tiền RCB;
Ví dụ về comment bên dưới các topic để nhận tiền RCB.

Qui tắc thanh toán:

  • Không thanh toán bằng bitcoin, USD, hoặc các loại crytocurrency, ngoại tệ khác. Chỉ thanh toán bằng VND.
  • USD được qui đổi theo tỉ giá 22.000 vnd /$1; Bitcoin được qui đổi theo giá bán trên Remitano. Hyipvn sẽ làm tròn theo hướng có lợi cho người nhận RCB.
  • Phí chuyển tiền trên Vietcombank do hyipvn chi trả; phí chuyển tiền đến các ngân hàng khác Vietcombank do người nhận RCB chi trả.
  • Hyipvn chỉ thanh toán ngay các khoản RCB lớn hơn 100.000 vnd. Các khoản RCB nhỏ hơn 100.000 VND sẽ không được thanh toán ngay mà được cộng dồn và ghi nhớ như một khoản nợ và được chuyển đến nhà đầu tư khi khoản cộng dồn bằng hoặc hơn 100.000 vnd.
  • Hyipvn chỉ thanh toán RCB cho các khoản đầu tư qua cổng Bitcoin và Perfect Money.
  • Thời gian thanh toán RCB hợp lệ: 48h.

Khiếu nại, bổ sung, nhắc thanh toán:

Trong vòng 48h, nếu bạn không nhận được khoản RCB hợp lệ như đã báo thì bạn vui lòng comment bổ sung ngay bên dưới comment trước đó của bạn. Nội dung comment: “Remind !!!”.

Trường hợp bất khả kháng:

Trong các trường hợp bất khả kháng: internet trục trặc, biến cố thiên tai, … RCB có thể được gởi chậm hơn 48h.

Quyền hạn của hyipvn:

Hyipvn có quyền từ chối thanh toán RCB mà không cần giải thích vì việc thanh toán RCB trên các dự án đầu tư Hyip là tự nguyện, không bắt buột, không cam kết.

By GaryQ

———–

📢Hỏi & đáp & Trợ giúp thông tin: tại group HYIPVN.ME Q&A (cellphone, tablet, PC phải cài đặt Telegram).

⚓️Trách nhiệm cá nhân: các chương trình đầu tư HYIP đều là các chương trình lãi suất cao, có độ rủi ro lớn, vì vậy, phải duy trì đức tính KHÔNG QUÁ THAM LAM và đầu tư với số tiền HỢP LÝ. Mọi cá nhân tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình.

🔑 Nguyên tắc đầu tư các dự án HYIP: đọc thêm tại đây

📢 Các dự án HYIP mới nhất: được cập nhật tại đây.

💔 Chúc các Bạn đầu tư tốt, đánh nhanh, rút gọn, không tham lam, bảo toàn được số tiền lãi của mình. Các dự án HYIP ra đời liên tục vì vậy khi lợi nhuận đã đủ thì nên chuyển sang chương trình mới để đầu tư. Tuyệt đối không được theo đuổi một chương trình HYIP quá lâu.